توجه: لیست فروشگاه هایی که مشاهده می فرمایید شامل مراکزی است که مایل به پخش آلبوم جدید اوهام در شهرشان بوده اند. اگر شهر شما در این لیست نیست، به این معنی است که درخواستی از سوی فروشگاه های شهرتان به مرکز پخش موسیقی جوان که پخش آلبوم جدید را در سراسر ایران به عهده دارد ارسال نشده است. فروشگاه های سراسر ایران می توانند با تماس با شماره تلفن زیر برای تهیه و پخش آلبوم در شهرشان اقدام نمایند:1

پخش موسیقی جوان
021-88939869

 

میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، فروشگاه فرهنگ مرکز
میدان هفت حوض نارمک، فروشگاه هفت حوض شرق
شهرک غرب، خیابان ایران زمین، شهر کتاب ابن سینا غرب
شهرک غرب، مجتمع اریکه ایرانیان، فروشگاه کارنیکس غرب
شهرک اکباتان، فروشگاه کتاب اکباتان غرب
پارک ملت، پردیس سینمایی ملت، فروشگاه باران شمال
نیاوران، تقاطع کامرانیه و نیاوران، شهر کتاب نیاوران شمال

توجه: سایر فروشگاه های معتبر و شهر کتاب های مناطق مختلف تهران نیز آلبوم جدید اوهام را عرضه میکنند

 

فروشگاه فرهنگ دیجیتال - تلفن 2225673 اصفهان
دهکده فرهنگ پارسیان و من - تلفن 2254641 ارومیه
شهر کتاب بابل - تلفن 3212373 بابل
فروشگاه ماه نو - تلفن 5522051 رشت
شهر کتاب رشت رشت
شهر کتاب ساری ساری
سرای کتاب مهر - تلفن 4437153 سمنان
فروشگاه لیکو - تلفن 2303161 شیراز
فروشگاه دنا - تلفن 2292007 شیراز
شهر کتاب کرج - تلفن 4493973 کرج
فروشگاه چیستا - تلفن 2522268 کرج
فروشگاه شهر فرهنگ - تلفن 2477599 کرمان
شهر کتاب گرگان - تلفن 2229706 گرگان
فروشگاه مهتاب - تلفن 8546164 مشهد
   
در لیست انتظار اهواز
در لیست انتظار بندرعباس
در لیست انتظار یزد
در لیست انتظار بوشهر
در لیست انتظار قزوین
در لیست انتظار کاشان
 

مراکز فرهنگی و فروشگاه های معتبر شهرستان هایی که در لیست فوق نیستند لطفا با مرکز پخش موسیقی جوان در تهران به شماره تلفن 88939869 تماس گرفته تا برای پخش آلبوم جدید در شهرشان هماهنگی کنند.1